Täze geliş penjiresini bejermek 2 Içerki we daşarky ýokarky grommet perdeleri garaňky otagyň garaňky paneli

Gysga düşündiriş:

Taýýar taýýar - paketde 2 bölek bar, hersiniň ölçegi 46 "ini 54", kirpigiň ýokarsyndan çuňluk ölçegi.Dogry dolulygyna paneller perde polýusynyň ininden 1,5-2,6 esse ölçemeli.
Eokarky kirpik - 8 kümüş hrom (içki diametri 1,6 dýuým) öçürilen perde panellerini ulanmaga taýyn edýär, diametri 1,5-e çenli bolan perde polýuslarynyň köpüsine laýyk gelýär. Goýmak we süýşürmek aňsat.
Ajaýyp täsir - Üç dokma tehnologiýasy sebäpli 85-95% gün şöhlesini we UV şöhlelerini ýapyň (Gara reňk has gowy işleýär).Şahsy durmuşyň we rahatsyz uky üçin ýeňil kölege we ses.
Energy Smart - malylylyk häsiýeti gyşda ýylylygy saklamaga we tomusda otagyň salkyn bolmagyna kömek edýär.Fade çydamly material, içerki mebelleriňizi güne göni täsir etmekden goraýar.
Easyönekeý ideg - 100% poliester.Öňki ýaly birmeňzeş material we reňk.Maşyn 30 dereje aşagynda ýuwulýar.Başga soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
Dairui Tekstil, öý dokma öndürijisi bolup, 15 ýyldan gowrak wagt bäri dürli önümleri öndürýär, meselem, penjire perdesi, ýassyk ýassygy we duş perdesi we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Curtain Cloth Curtain for the living room

Classic Royal Quality Blackout Curtain Curtain Rods

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Öçürmek funksiýasy: perdeler ýagtylygyň we UV şöhleleriniň köpüsini ýapyp biler (goýy reňkdäki perdäniň öçürilmegi has gowy täsir edýär).Livingaşaýyş jaýyňyz / ýatylýan otagyňyz bilen aňsatlyk bilen gabat geliň, gijeki nobatdaky işçiler we gijä galýan aşyklar üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň