Dairui Tekstil Taýýar Ofis Duşuşyk Kafesi 100% Poliester Üçünji Dokma Mata Öçürilen Perde

Gysga düşündiriş:

Her paket üçin 2 sany perde paneli: Saýlanan reňkde 2 sany perde paneli alarsyňyz.Her paneliň umumy ini 132 dýuým (335 sm) üçin 66 dýuým ini 90 dýuým (ini 168 sm, uzynlygy 228 sm) bolup, 8 poslamaýan demir ýokarky kirpik (kirpigiň içki diametri: 4 sm) bilen gurlupdyr.Perdäniň iki tarapy hem bir reňkde
Bu ajaýyp öçürilen perdeler otagyňyzy düýbünden garaňkylaşdyrar: Daşary ýurtdan getirilen 3 gatly dokalan gara reňkli poliester agramly matadan ýasalan bu perdeler, ýagtylygyň (90% -99%) otaga girmeginiň öňüni alyp biler.Olar çydamly we ýüpek ýumşak we el degirmek üçin tekiz
Sesi azaltmak we umumy gizlinlik perdeleri: Bu FLOWEROOM çyzgylary düýbünden aç-açan däl, zerur bolanda gizlinligi ýokarlandyrmak üçin gurulýar.Agyr agram we çydamly mata, jaýyň daşyndan we beýleki ýerlerinden gelýän sesleri azaltmaga kömek edýär.Işli töwerekde ýaşaýan adamlar üçin amatly
Malylylyk izolýasiýa perdelerimiz bilen energiýa çykdajylaryny tygşytlaň: Uly energiýa päsgelçiligi, gyş wagtynda içerde ýylylygy saklamak we tomusda kondisioneriň ulanylyşyny azaltmak bilen otag temperaturasyny deňleşdirýärler.Pollaryňyzy we mebelleriňizi gün şöhleleriniň zyýanyndan ajaýyp gorar we her gün hökman rahat uklarsyňyz
Seresap bolmak aňsat: Bu öçürilen perdeler maşyny ýuwup bolýar, ýyly ýa-da sowuk suw bilen, ýumşak ýuwujy serişdäni ulanýar, agartmaýar.Gury ýa-da ýykylan gury asyň.Pes temperatura ütüklemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

 

Curtain Cloth Living Room Black Out Curtain

Blackout Curtain

 

Curtain Rods

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Energiýany tygşytlamak we izolýasiýa edilen perdeler: malylylyk häsiýetleri tomus yssysyny we gyş sowuklygyny öýüňizden daşda saklamaga kömek edýär, öýüňiziň energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar. Ses geçirmeýän perdeler sesiň peselmegine 25% -e ýetip biler, has gowy, üznüksiz uky almaga kömek eder.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň