Lýuks penjiräni bejermek bezegi Garaňky perdeler Softumşak gaty ýylylyk izolýasiýa energiýa tygşytlaýyş perdesi

Gysga düşündiriş:

STANDARD SIZE: Her paket üçin 2 panel.Her bir öçürilen perdäniň ölçegi 66 "ini x 72".4Ft giň penjire çenli amatly.Dogry dolulygyna paneller penjiräňiziň ininden 2-3 esse ölçemeli
Galam PLEATED TOP: Perde sözbaşylarynyň nusgawy ýalpak ýerlerinden biri bolan galam bilen örtülen perdäniň ýokarsy bilen gurlan.Perde lentalary eýýäm dogry tikildi.Öýüňizi täze ajaýyp täsir bilen bezäň, size has edepli we ajaýyp durmuş stillerini getiriň
Tebigy gara reňk: Üç gezek dokalýan arassa gara matadan ýasalan, himiki örtük ýok, bu jadyly perde panelleri 90% gün şöhlesini öçürip biler we 100% UV şöhlesiniň öňüni alyp biler, abraýly laboratoriýa synagy perdeleriň winil we daşky gurşaw taýdan arassa, howpsuz we ýaşyl bolandygyny görkezýär çagalara we çagalar bagyna
KÖP KÖPÇÜLIK funksiýalary: Bu ýumşak we çydamly perdelerde otagyň garalmagy, ýylylyk izolýasiýasy, sesiň peselmegi, energiýany tygşytlamak / netijelilik we şahsy durmuşyň goraglylygy ýaly ýokary öndürijilik bar, bu dem alýan we howaly paneller otagyňyzyň islendik penjiresine owadan görünýär.
AASsat ÜNS BERMEK: Gowy hilli bezeg köp ýyllyk ulanyşa çydamly bolar.Easyeňil tehniki hyzmat etmek üçin maşyn ýuwulýar.zerur bolanda diňe hlor däl akartmany ulanyň.zerur bolanda gury pes we ýyly demir ýykyň.30 günlük gaýdyp gelmek we çalyşmak hyzmatyny edýäris.Diňe müşderilerimiz üçin 100% kanagat alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain cloth living room Blackout curtain

Luxury curtain

Curtain Rods

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

Deňiz panellerinde perde çybyklarynyň ölçegi 1,5 ″ - 4 ″ sözbaşy bilen tikilen sekiz sany metal grommets bar;3 ″ aşaky bölek. Bu ýagtylygy petikleýän perde panelleri, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini ýokarlandyrmak we zyýanly UV şöhleleriniň pollaryňyza we mebelleriňize ýetmeginiň öňüni almak üçin 85% islenmeýän ýagtylygy öçürmek üçin niýetlenen gara ýüplükler bilen birleşdirilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň