Dairui Dokma lomaý lomaý ojakdan goraýan ses geçirmeýän taýýar otag 3 gatly üç tolkunly poliester perdesi

Gysga düşündiriş:

Perde materialy: 100% poliester
Perde barada jikme-jiklikler: Mugt sowgat hökmünde 2 paketli paket üçin 2 sany perde toplumy.Her paneliň üstünde 54 dýuým, uzynlygy 96 dýuým (adaty ululygy hem mümkindir) üstünde çybyk jübüsi bar, gurmak we asmak aňsat.
Lightagtylygy blokirlemek: bu ýatylýan otaglaryň perdeleri 98% gün şöhlesini we UV-ni ýapýar (goýy reňk has gowy işleýär).Gijäňiz rahat bolsun, günortanlyk uky we dynç günleri ýatmak.Şeýle hem mebelleri we halylary günüň ýitip barýan täsirlerinden goraň.
Hil öçürilen perde matasy: Bu galyň otag perdeleri sesiň peselmeginde we şahsy durmuşyň goraglylygynda gowy işleýär.Iki tarapynda-da birmeňzeş reňk.Bu material himiki ysy bolmadyk ýumşak duýulýar, çagalar otagy we çagalar bagy üçin howpsuz.
Energiýany tygşytlamak: bu energiýany tygşytlaýan perdeler, gyş we tomus aýnalarynda otagyň ýylylygyny we sowuk ýitgisini azaldyp biler, energiýa tölegleriňizi azaltmaga kömek eder.
Easyönekeý ideg: warmyly suw bilen elýeterli maşyn ýuwmak, mylaýym sikl;Akartmaň;Gury pes ýykyň;Softumşak ýyly demir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň jikme-jiklikleri
Haryt atlary Dairui Tekstil lomaý lomaý ýangyna garşy ses geçirmeýän myhmanhana taýyn otag 3 gatly üç tolkunPoliester perdesi
Kompozisiýa Poliester
Taýýar taýýar perdeGörnüşi Poliester perdesi Mysal güni 3-6 gün
TaýýarÖnümiň agramy Her paket üçin 1.5 kg Drape Ölçegi Hususy isleg boýunça
Dairui markasy DR
TaýýarDrape MOQ 600 sany / reňk Eltip beriş günleri L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-33 gün soň
TaýýarPerde ulanylyşyS Myhmanhana, ofis, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, kafe Perde reňkleri Custom Made laýyklykda
AýratynlyklaryTaýýarDrape Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, statiklere garşy, UV çydamly, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we adat mümkin boldy
Tölegiň şerti Western Union, Pul gramy, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
TaýýarPerde bukjasy PVC halta / OPP halta, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain

03 Window Curtain

Ready made curtain Christmas curtain fashion luxury curtain modern curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 窗帘详情页11_1108A Ready Made Curtain

09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain15 wholesale curtain

100% öçürilen perde: 180gsm gara örtük bilen tikilen, gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürmek üçin draplary galyňlaşdyrýar.Bu mutlak gizlinligi, ýylylygy izolýasiýa we sesiň peselmegini üpjün edip biler.Bezeg we owadanlyk: nepisligiň täsirleri bezegiňizi täze derejä çykarýar.Bedatylýan otag, ýaşaýyş otagy, ferma jaýy, öý ofisi, ulular ýa-da çagalar otagy, öýüňizdäki islendik otag üçin köp görnüşli stil üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň