Livingaşaýyş otagy üçin grommet perdesini azaldýan 2 sany panelli aýratyn otag ýylylyk izolýasiýa sesi

Gysga düşündiriş:

Her bir perde paketinde birmeňzeş reňk we materialdan galstuk setirleri bilen tikilen 2 sany perde paneli bar.Bu innowasiýa öçürilen perdeler, penjiräňizi bejermekde bezeg elementlerini goşup biler.Her bir perde paneliniň uzynlygy 54 "ini 63" (8 kümüş grommets, içki diametri 1,6).Baglanmadyk wagtyňyz, perdäniň uzynlygyny erkin sazlap bilersiňiz.
Agyr we ýumşak, ýumşak öçürilýän perdelerimiz, zyýanly gün şöhleleriniň we UV şöhleleriniň köpüsini netijeli bloklaýan, mebelleriňizi, pollaryňyzy we gymmat bahaly zatlaryňyzy gün şöhlesinden goraýan ýokary hilli üç dokalan mikrofiber gara matadan ýasalýar.Bedatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy we ş.m.
Malylylyk öçürýän perdelerimiz, tomus yssysyny we gyş sowuklygyny izolýasiýa etmek bilen içerdäki we daşarky temperaturany deňagramlaşdyrmak üçin gowy işleýär, şonuň üçin bu otagyň garaňky perdeleri energiýa galyndylaryny azaldyp we gündelik hasaby tygşytlap biler.Gara reňk has gowy işleýär.
Sesi peseldýän perdeler galyň we agyr, sesleriň köpüsini izolirlemek, uzak, durnuksyz, süýji düýş görmek üçin ýumşak atmosfera döredýär.Smena işgäri, okuwçylar we bäbekler üçin ajaýyp.Şol bir wagtyň özünde, gizlinligiňizi ajaýyp goramak üçin päsgelçilik hökmünde ulanylyp bilner.
Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, pesden gury, akartmaň, zerur bolsa pes temperatura ütüklemek.Reňkler wagtyň geçmegi bilen ýitip gitmez.Lightagtylygy ýapýan perdelerimiz dürli reňklerde we ululykda bolýar, ýakyn wagtda has köp mümkinçilik bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Livingaşaýyş otagy üçin grommet perdesini azaldýan 2 sany panelli aýratyn otag ýylylyk izolýasiýa sesi
Material / kompozisiýa 100% poliester
Poliester perdäniň görnüşi Roomaşaýyş otagy üçin perde Perde nusgasy güni 3-7 gün
PoliesterPerde agramy Her paket üçin 1.5 kg “BlackoutCurtain” ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
PoliesterMOQ perdesi Reňk üçin 500 sany Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
PoliesterPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
Garaňky perdäniň aýratynlyklary Softumşak, suw geçirmeýän, ýalyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
PoliesterPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain

 

 

03 Window Curtain

Church curtain Curtain for the living room living room curtain designs Ready made curtain

Smart curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 窗帘详情页11_1108A Ready Made Curtain

 

09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain15 wholesale curtain

TERMAL INSULATLANAN GARA: Gara öçürilen panellerimiz gün şöhlesini we UV şöhlelerini gowşadýar, bu bolsa öýüňizi göni gün şöhlesiniň täsirinden gorap biler.Qualityokary hilli matalar bilen bu perdeler, sesiň peselmeginde gizlinligi goramakda has gowy öndürijilige eýe bolup, ýadaw işlerden gowy uky üpjün edýär.AASsat ASSEMBLE: Her biriperde paneliIçerki diametri 1,6, has çeňňeklere gaty laýyk gelýän süýümli grommet ýokarky dizaýn.Klassiki berk dizaýn bilen bu ajaýyp perdeler, otag, ýatylýan otag, ofis otagy, aşhana we başgalar ýaly dürli ýagdaýlar üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň