Lýuks penjire perdesi Otag otagy Grommet zygyr matasy Dokma görnüşli tötänleýin dokma perdesi agyr agramly çyzgylar

Gysga düşündiriş:

Taýýar taýýarlyk: Her paketde gök reňkli 2 sany perde paneli bar we her panelde 8 sany Grommets, W52xL96 / panel bar (adaty ululyk mümkin).
Üýtgeşik DIZAYN: Bu zygyr matadan tikilen perdeler gök reňkli aýratyn dokma mata bolup durýar. Olar otagyňyzy gaty işsiz goýup bilerler.
GARAŞAN GÖRNÜŞ: Agramly öçürilen perdelerimiz gün şöhlesini, köçe çyralaryny we UV şöhleleriniň köpüsini ýapýan zygyr matadan tikilen matalar bilen ýasalýar, gijäniň gowy uklamagyny üpjün etmek ýa-da zerur garaňkylykda işlemek.
WERSATILE FIT: Bu tötänleýin dokalýan perdeler, öýüňizde, kwartiraňyzda, ofisiňizde, işiňizdäki islendik penjiräni owadanlaşdyryp biler we öý bezeg taslamasyna ahyrky täsirini goşup biler.
AASsat ideg: Bu zygyr matadan tikilen perdeler dowamly bolar.Gaplamakdan we saklamakdan çişleri aýyrmak üçin çalt ütüklemek.Sowuk suwda maşyn ýuwuň we guradyň.Akartmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

linen curtain fabric

Iinen fabric curtain

linen curtain curtain fabric linen

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

SÖISGI ÖÇÜRMEK WE JEMLE .JI GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI: bedatylýan otag üçin öçürilen perdelerimiz galyň we agyr.Sesi peseldip, gizlinligi üpjün edip bilerler.Bu kümüş öçürilen perde paneli, ýatylýan otaga stil goşmak üçin ajaýyp dizaýny hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň