Lomaý myhmanhananyň ýokary hilli ýaşaýyş otagy nahar otagy çal 100% öçürilen galkan zygyr matadan örtülen perdeler

Gysga düşündiriş:

Gaplamak öz içine alýar: Her paket üçin 2 panel we her panelde 1,6 "diametri bolan 8 sany grommets bar. Metal kirpik durmuşyňyzda has köp saýlawy we laýyklygy üpjün edýär.
100% öçürilen perdeler: Zygyr perdelerimiz düýbünden garaňky otagy üpjün edýär, sesleri izolirleýär we gizlinligi goraýar.Agyr perdeler gyşda içerde ýylylygy saklaýar we tomusda ýylylygy çykarýar, şeýlelik bilen sowadyş we ýyladyş çykdajylaryny azaldýar, mebelleriňizi, pollaryňyzy we çeper eserleriňizi günüň zeperinden goraýar.Reňk näçe gara bolsa, ýagtylygy azaltmak ukyby şonça-da güýçli bolar.
Iki gatly mata: Iki gatly matalar, perdeleri gyrmyzy çydamly, has çydamly we has uzyn edýär, perdäniň täsiri penjireleriňize we otaglaryňyza has retro we owadan görüner.
Easyeňil ideg: Maşyn sowuk suwda ýuwulýar, zerur bolanda diňe hlor däl akartmany ulanyň, reňk ýitmez, ýygyrtlara çydamly, ýyly ütüklemek ýa-da zerur bolsa bug arassalamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

linen fabric curtain

Living room curtain

window curtains

curtains luxury

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

ENERGI .ANYF TERJIME EDIP BOLANOKTomus yssysyndan we gyşyň sowuklaryndan izolýasiýa edýärler, çagalara energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň