Lýuks öý bezegi ýokary hilli çagalar ýatylýan otag kümüş çap edilen dokalan poliester perdäni ýapýar

Gysga düşündiriş:

Haryt maglumatlary: Her paket 52W x 84L dýuým ölçegde 2 panelden ybarat.Her panel bazardaky kynçylyksyz ulanmak üçin bazardaky perde çybyklarynyň köpüsine laýyk gelýän 8 poslamaýan grommeti birleşdirýär.
Owadan dizaýn: Dekonowanyň bezegiňiz bilen gapma-garşy bolmazdan öýüňize häsiýet goşmak üçin döredilen aýratyn nagyşlaryň biri.Altyn folga çap edilen tolkun nagşy, ýatylýan otagyňyza, ýaşaýyş jaýyňyza, jaýyňyza, ofisiňize, aşhanaňyza we çagalar otagyňyza laýyk geler.
Öçürmek effekti: Otagyňyzy ep-esli garaňkylaşdyrýan we gizlinligi we rahatlygy gowulandyrmak üçin sesiň peselmegini we termiki izolýasiýany üpjün edýän üç tolkunly mata gurluşy.98% -e çenli ýagtylygy ýapmak üçin has goýy reňk saýlaň.
Rahatlygy ýokarlandyrmak: malylylyk izolýasiýa edilen perdeler hökmünde bu paneller otagy ýylatmak we sowatmak üçin energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Islendik otaga ýylylygyň ýitmegini we aralaşmagyny azaldyp bilerler.
Seresaplyk görkezmesi: Gündelik ulanylyş üçin aňsat ideg matasy.Agyr däl, el ýuwulýan we çalt gury.86 ° F-dan aşakda ýuwuň.Akartmaň, gury ýykylmaň, pes temperaturada demir diňe arkaňyzy ýuwaşlyk bilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Lýuks öý bezegi ýokary hilli çagalar ýatylýan otag kümüş çap edilen dokalan poliester perdäni ýapýar
Material / kompozisiýa 100% poliester
Garaňky perdäniň görnüşi Staryldyz perdesi Perde nusgasy güni 3-7 gün
GaraňkylykPerde agramy Her paket üçin 1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
GaraňkylykMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
GaraňkylykPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryGaraňkylykPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
GaraňkylykPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

modern curtain

turkish window curtain

Curtain window set

Curtain foil

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň