Lomaý öý dokma Elegant UV çydamly çaý grommet üç gat dokalýan otag üçin 80% gara örtük

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester
Elegant dizaýn: her paket üçin 2 panel.Her bir öçürilen perdäniň uzynlygy 52 "ini x 84".Kümüş grommetiň dizaýny (içki diametri 1,6 dýuým), jaýyňyz üçin perdeleri gurnamagy we süýşürmegi aňsatlaşdyrýar.
Folga çap edilen: Fonda nusgawy kümüş ýyldyz çap nagşy, perdelere ajaýyp görnüş berýär.Görkezilen janly dizaýn bilen owadan çap edilen sanly çap tehnologiýasy bilen.
Paýhasly býudjet: Öýüňizi ýylatmak we sowatmak üçin pul tygşytlamaga kömek edip, mebelleriňizi we poluňyzy güne sezewar ediň.Gizlinligi goramak.Iň uly peýdasy, size her gün güýç-kuwwat bermek bilen, gijäňiz rahat bolsun.
Giň gabat gelýänligi: Dairui saýtynda ak reňkli dürli reňkli perdeleri saýlap, gabat gelýän perdeleri gözlemekden çekinmäň.Şeýle perde toplumlary, öýüňizi janly edip, hemişelik sazlaşykly penjire geýmegi üpjün edýär.
Easyönekeý ideg: Gowy hilli bezeg köp ýyllyk ulanyşa çydamly bolar.El bilen ýuwulýan we suwuň temperaturasyny 86 below-dan aşak ýuwuň.Ildumşak ýuwujy serişde, akartma ýok.Pes temperatura ütüklemek.Perdeleri çyzýan ýiti zatlary ulanmaň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Lomaý öý dokma Elegant UV çydamly çaý grommet üç gat dokalýan otag üçin 80% gara örtük
Material / kompozisiýa 100% poliester
Garaňky perdäniň görnüşi Staryldyz perdesi Perde nusgasy güni 3-7 gün
GaraňkylykPerde agramy Her paket üçin 1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
GaraňkylykMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
GaraňkylykPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryGaraňkylykPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
GaraňkylykPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

 

blackout curtain fabric

blockout curtain

curtain

high quality curtain

 

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň