2022 Meşhur zygyr örtükli perdeler 84 dýuým uzynlyk 100% düýbünden öçürilen termiki izolýasiýa dokumasy zygyr matadan görünýän perdeler

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester
Perde bukjasy: Her toplumda 54 dýuým ini 84 dýuým, 84 dýuým uzynlygy 84 dýuým uzynlygyndaky her paneli 2 sany öçürilen perde paneli bar. (Custörite perdäniň ululygy hem mümkin) polýusy aňsatlyk bilen ýerleşdirmek üçin 1,6 dýuým diametrli posly grommets / kirpikler bilen
100% GARAŞ: Perdeler ýaly bu nepis dokalan zygyr matanyň arkasynda ak örtük bar, hökman 100% ýagty gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürip biler, gündizine gije öwrüler, süýji ukyňyzdan lezzet alar we mebelleriňizi reňkleriň ýitmeginden gorap, ýeriňizde gizlinlik üpjün eder.
INNOVATED MATERIAL: Bu tötänleýin ýorgan-düşek önümleri mata (100% poliester) ýaly baý zygyr matadan ýasalýar, 100% gara örtük bilen örtülýär, çyzylýar we ýumşak bolýar, ýeliň öňüni alýar we sesi peseldýär.Laboratoriýa synagy bu ajaýyp perde panelleriniň daşky gurşaw we winil ýokdugyny görkezýär
Ekologiýa taýdan amatly: fabrichli önümlerimiz formaldegid mugt, üçünji tarap laboratoriýalary tarapyndan synagdan geçirilýär we işleýär.
Seresaplyk görkezmeleri: Maşyny ýuwup bolýan çydamly penjire çyzgylary, asmak ýa-da guratmak.Gerek bolsa çalt demir ýa-da bug arassa.Easyeňil bezeg we energiýa tygşytlamak üçin premium penjire paneli jübütimizi saýlaň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

 

Linen curtain

linen curtain fabric

linen fabric for curtains

linen texture curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Uly pursatlar: Bu çydamlyzygyr matadanpaneller içerde we daşarda ulanylyp bilner, suw geçirmeýän tehnologiýany özleşdirdi, şeýlelik bilen eýwan, howly ýa-da bag ýaly açyk perde çyzgylary üçin iň oňat saýlawy görkeziň. 100% öçürilen örtük, daşky gurşaw, winil erkin, suwdan goraýan aýratynlyk bilen çyzylan we ýumşak, gün şöhlesinden, ýagyşdan, şemaldan gözelligini saklamak üçin çydamly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň