“Premium Quality High End” agyr agramly ýatylýan otagda ýaşaýyş jaýy Ses geçirmeýän zygyr matadan öçürilen penjire perdesi

Gysga düşündiriş:

30% zygyr matalar, 70% pagta perde panelleri, Her paneldäki ölçeg W52 x L84 dýuým (omörite perdäniň ululygy hem mümkindir) we 8 sany poslama garşy kümüş grommet halkalary (1,6 dýuým içki diametri) bilen gurlup, adaty perde taýajygyňyza aňsatlyk bilen süýşýär. çalt gurnamak.
SYITYASY Kepillik: Müşderiniň kanagatlanmagy biziň üçin iň möhümdir.Önümlerimizi gowy görjekdigiňize ynanýarys.
100% GARA: Perdeler ýaly bu nepis dokalan zygyr matanyň arkasynda ak örtük bar, hökman 100% ýagty gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürip biler, gündizine gije öwrüler, süýji ukyňyzdan lezzet alar we mebelleriňizi reňkleriň ýitmeginden gorap, ýeriňizde gizlinlik üpjün eder.
Iň oňat peýdalanmak: Fransuz ýurt stili, häzirki zaman ferma stili, rustiki / ýurt stili üçin bezeg, Ro Christmasdestwo, Şükür güni, maşgala oturylyşygy, piknik oturylyşygy.Şeýle hem, aşhanaňyzyň penjiresine ýa-da ertirlik naharyna asyp bilersiňiz, ýa-da ýaşaýyş otagyňyzy buffalo barlag nagşy perdesi bilen bezäp bilersiňiz, ýörite, nusgawy we häzirki zaman ferma stili köp öwgüli sözler alar.
Seresaplyk maglumatlary: Maşyn ýuwmak reňkleri sowuk suwda, ýumşak aýlawda, gury pes, pes demirde aýratyn ýuwulýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Linen fabric

Living room curtain

curtain fabric

luxury curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

paketde 2 paneli taparsyňyz.Panel 54W x 96L |108W x 96L ölçegleri düzüň.Threadüplükler kesilen we gyrmyzy erkin, her panel 1 ýarym dýuým perde çybyklaryna laýyk gelýän 8 pos poslama garşy grommets bilen gurlupdyr.100% GARA: Bu ajaýyp ýorgan-düşek perdeleri ak reňkli, hökman 100% ýagtylygy ýapyp biler gün şöhlesi we UV şöhlesi, gündizi gijä öwüriň, diňe süýji ukyňyzdan lezzet alyň we mebelleriňizi reňkleriň ýitmeginden goraň, ýeriňizde gizlinlik üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň