Ak çal buffalo barlag perdeleri Farmhouse Gingham Linen Semi Sheer Rustic Drapes Livingaşaýyş otagy üçin penjire bejeriş toplumlary

Gysga düşündiriş:

Premium hili: boýalan ýüplük dokalan buffalo barlanan perde matasy
“POM POM BUFFALO CHECK CURTAINS”: Klassiki we ajaýyp buffalo barlag dizaýn perdeleri, panelleriň her dik tarapy boýunça moda laýyk gelýän pom pom araçägi bilen islendik giňişlige gyzykly teksturany we goýy stil goşýar we häzirki zaman, nusgawy, gadymy , üzüm, döwrebap, moda öý bezegi.Bu dokalan ýarym örtükli perdeler, rahatlyk görnüşi üçin reňk we stil goşmagyň aňsat usulyny üpjün edýär.
SEMI-SHEER CURTAINS: 40 "w x84" / panel, 80 "w x84" / jübüt, 2 panelden geliň.çal we ak buffalo tekiz perdeler.Bu ýarym örtükli perdeler öýüňizde gizlinligi üpjün edýär, ýöne şonda-da tebigy ýagtylyga ýol açýar. Barlag nagşy, bahar piknikindäki ýaly köşeşdiriji atmosfera döredýär.Livingaşaýyş otagy, okuw, ýatylýan otag, naharhana, çagalar otagy ýa-da jaýyňyzyň ýapyk we açyk meýdany üçin giňden ulanylýar.
ROD POKET CURTAINS: 3 ”Jübüde barlanan perdeler, perdeleriň köpüsinde ýönekeý slaýd gurmaga mümkinçilik berýär.Ak we çal reňkli perde nagşy, bir ýyllap ulanmak üçin ajaýyp we gaty ýumşak, gaty işli bolmazdan ünsi buýurýar.Iki tarapynda-da birmeňzeş reňk.Özboluşly fransuz ýurt stili, häzirki zaman ferma stili, rustiki ýurt stili üçin öýüňizi täzeläň!
GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ: Softumşak, ýöne çydamly ýüplük bilen boýalan dokalan perde matasy, paneli ajaýyp damja we pagta meňzeş dokumasyz görnüşe eýe bolýar.Gatlakly görünmek we umumy gizlinlik üçin başga bir öçürilen perdeler bilen gabat gelmek ýa-da ajaýyp ýönekeýlige degmek üçin özbaşdak ýarym paneller ýaly arassa we tötänleýin saklamak.
DÜZGÜN EDIP BOLMAK: Uly çydamly poliester mata bilen bu barlag perde panelleri sowuk suwda maşyn ýuwulýar.Gury pes ýykyň.Penjiräniň perdeleriniň iň oňat görünmegi üçin, asylmazdan ozal eplenýän gyrmalary ütükläň.Islendik önüm meselesi üçin bize ýüz tutup bilersiňiz, elbetde 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

window curtains (1) window curtains (2) window curtains (3) window curtains (4)

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň