Lýuks perde nagyşly ýatylýan otag üç gat dokalýan gara örtük perdesi Öý dokma önümi üçin ýarym çyzgyly drape

Gysga düşündiriş:

100% poliester
Gapda näme bar ?: Her toplumda 2 bölek şahasy çap edilen perde we 2 bölek gara reňkli perde bar.Her bir perde paneliniň uzynlygy 54 ini, ini 95 dýuým bolup, diametri 1,6 dýuým bolan 8 sany grommet bilen gutarýar, bu adaty perde çybyklaryna laýyk gelýär we polýusyň üstünde oturmagy we hereket etmegi aňsatlaşdyrýar.
“PREMIUM BLACKOUT AND SHEER FABRIC”: Dairui garyndysy we gabat gelýän perdeler, OEKO TEX zawody tarapyndan tassyklanan STANDARD 100-de 100% poliester matadan ýasalýar.Mata matasy şahanyň nagyşlary bilen berk we ýumşakdyr we öçürilen perdeler owadan görünýär.
IGHAŞA FYŞ SÖILGÜLERI WE GÖRNÜŞ BALANÇYLYGY: 2 sany gaty perde, ajaýyp şahanyň nagşy arkaly tebigy gün şöhlesine ýol açar, ýöne gizlinligiňizi pese gaçyrman, otaglary süzýän ýumşak yşyk bilen gün şöhlesiniň şöhlesini öçürer.
KOREBIR REARADYJY BIRLEŞIKLERI teklip ediň: 2 sany perde paneli we 2 otagly garaňky perde, isleýşiňiz ýaly köp döredijilik usulynda asylyp bilner.Şahamçanyň çap edilen sesi pes perdeleri we ýumşak öçürilen perdeleri birleşdirmek, öýüňize rahatlyk goşar.
Seresaplyk ýönekeý: Perdelerimiz ýumşak aýlawda we sowuk suwda ýuwulýan maşyn.Akartmaň.Zerur bolanda gury pes we salkyn demirleri ýykyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain rails

Church curtain Bedroom curtain Sheer curtain

Living Room Curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

öçürilen perdegün şöhlesini we UV-ni has gowy bloklaýar.gara açyk perdeler ýatylýan otagy ýumşak aýlanyşda we sowuk suwda maşyn bilen ýuwup, soňra pes temperaturada guradyp bolýar, ýöne akartyp bolmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň