Elegant mahmal perdesi Korollyk Ro Christmasdestwo ýatylýan otagynyň gapysyny agyr agramly düzlük perdesi çyzýar

Gysga düşündiriş:

Well Made: Toplumda 132 sm giňlikdäki x 230 sm uzynlygyndaky 2 mahmal perde paneli bar (2 paneliň umumy ini 264 sm) .Pleated stiliň giňligi penjireleriňize 1,5-2 gezek bolmaly adaty perde hasasy ýa-da bezeg hasasy üçin.
Lýuks mahmal perde: Örän ýumşak ýokary hilli agyr mahmaldan ýasalan, ýüpek-tekiz, ýumşak, süýümli we el degirmek üçin gaty ýakymly. Gerek bolanda diňe hlor däl akartma we ýyly demir ulanyň. .
“Premium” funksiýasy: Çyzyksyz öçürilen perdeler ýagtylygyň 65-85% -ini ýapyp biler (garaňky reňk has gowy işleýär), şeýle hem akylly energiýany tygşytlamak we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini üpjün etmek üçin birneme sesi peseldip biler, tomus yssysyny we gyşyň sowugyny öçürip biler.Yzky reňk öňküsi bilen deňdir.
Öý bezegi: Owadan perdeler diňe öçürilen perdeler hökmünde ulanylman, eýsem diňe bezeg maksatlary üçin hem amatly bolup biler. Jadylaýjy äheňler we reňkler bilen islendik stil şertlerine laýyk gelýär, şeýle hem çylşyrymly giňişlik.
Hoşniýetli ýatlatma: Önümçilik prosesi sebäpli dürli ýagtylyk intensiwliginde we burçdaky perdeler ýumşak kümüş şöhlelendiriji görkezip biler.Önüm bilen kanagatlanmasaňyz ýa-da önümiň başga reňklerini ýa-da ululyklaryny täzeden saýlamaly bolsaňyz, göni habarlaşyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Velvet Curtains

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Ring curtain

bedsheet with curtain

house curtain

Royal curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň