Dairui Dokma Okeany 4 bölek Perde Antik Bürünç Grommet Topokarky Gara reňkli Perdeler

Gysga düşündiriş:

Gün şöhlesini we zyýanly UV şöhlelerini öçürmek üçin üç sany dokma mata gurluşyny görkezýär
Tebigy ýagtylykda týul krujka bilen ýeke goýuň ýa-da stil we gizlinlik goşanyňyzda ýagtylyga päsgel bermek üçin öçürilen perde bilen goýuň.
Toplumda dört (4) maşyn ýuwulýan perde paneli bar.100% poliester
Her panelde 8 sany gadymy bürünç grommets bar.“Grommet” -iň içki diametri 1,6 dýuým, “Grommet” -iň gyrasy 2,7 ​​dýuým
Her paneli ölçemek: (52 "W x 96" L).Toplumda dört (4) perde paneli bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (7) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (5) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (4) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (3)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Simönekeý, ýöne ELEGANT DIZAYNY - ýokarsynda 8 posly grommets (içki diametri 1,6 dýuým), islendik adaty perde çybyklaryna aňsatlyk bilen gabat gelýär.Islendik görnüşdäki bezeg üçin amatly, jaýyňyzy ajaýyp we nusgawy edýär.Maşyn ýuwulýan mata, gury ýykylýar, köp wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlaýar we durmuşyňyzy amatly we aňsatlaşdyrýar.Gaplamakdan mümkin bolan ýyrtyklary aýyrmak üçin pes otda ütüklemek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň