Livingaşaýyş otagy üçin garaňky mahmal penjire perdeleri

Gysga düşündiriş:

STANDART: 2 bölek goşuldy, hersiniň ölçegi 52 "W x 84" L. Gabat gelýän galstuklaryň bahasy $ 9.99, bonus hökmünde.
TABYK FABRIK: Ajaýyp baý ýüpek matadan tikilen matadan tikildi.Sesi peseltmek.Energiýa tygşytly.Gizlinlik kepilligi
Tebigy gara: çyzykly.61% ýagtylygy öçüriň, ýöne tebigy ýagtylygyň girmegine ýol beriň. Softumşak dokumasy we baý reňkli otagyňyza owadanlyk getiriň.
UNIQUE DECOR: Bu çylşyrymly dizaýnlar penjireleriňizi we otaglaryňyzy täze ajaýyp effekt bilen bezär, häzirki zaman, adaty, üzüm, Wiktoriananyň öý stillerine laýyk gelýär, giňişligiňizi täzeläp we ýagtylandyryp biler, öýüňiz, ofisiňiz, ýaşaýyş jaýyňyz, işiňiz üçin gowy bezär.
AASsat ÜNS BERMEK: Bu açyk penjire paneli drape arassalamak üçin aňsat, öýde çalt we zähmet çekmäge mümkinçilik bermek üçin maşyn ýuwulýar, zerur bolanda diňe hlor däl akartmany ulanyň.Zerur bolanda gury pes we ýyly demirleri ýykyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Velvet Curtains

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Blackout Velvet Window Curtains (4) Blackout Velvet Window Curtains (3) Blackout Velvet Window Curtains (2) Blackout Velvet Window Curtains (1)

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň