Iň oňat onlaýn satyjy ses geçirmeýän otagyň garaňkylygy 96inç uzyn zolakly ýaşaýyş otagy quakard Garaşsyzlyk perdesi toplumy

Gysga düşündiriş:

Taýýar taýýar: Her paket üçin 2 sany perde paneli.Her bir perdäniň uzynlygy 52 "ini x 84" (Jemi ini 104 ", adaty ululygy hem bar) Kümüş grommetiň (1,6 dýuým içki diametri) özboluşly dizaýny, öýüňiz üçin perdeleri aňsatlaşdyrýar. gurmak we süýşürmek.
Dizaýn we dokma: öçürilen paneller 100 göterim ýokary hilli poliester matadan ýasalýar. Her petiklenen perde panelinde nokat nagşy bilen folga çap edilen tolkun çyzyklary bar we olar ýüpek, ýumşak, süýümli we el degirmek üçin ýumşak.
Öçürmek effekti: Bu otagyň garaňky perdeleri gün şöhlesine päsgelçilik döredýär
Malylylyk öçürýän perdelerimiz, tomus yssysyny we gyş sowugyny izolýasiýa etmek bilen içerdäki we daşarky temperaturany deňagramlaşdyrmak üçin gowy işleýär, şonuň üçin bu otagyň garaňky perdeleri energiýa galyndylaryny azaldyp we gündelik hasaby tygşytlap biler.Gara reňk has gowy işleýär.
Sesi peseldýän perdeler galyň we agyr, sesleriň köpüsini izolirlemek, uzak, durnuksyz, süýji düýş görmek üçin ýumşak atmosfera döredýär.Smena işgäri, okuwçylar we bäbekler üçin ajaýyp.Şol bir wagtyň özünde şahsy durmuşyňyzy ajaýyp goramak üçin päsgelçilik hökmünde ulanylyp bilner.
Seresaplyk görkezmesi: Bu otagyň garaňky garaňky perdeleri sowuk suwda maşyn bilen ýuwulýar (maslahat berilýän el ýuwulmagy), ýumşak aýlaw, pes gurak, akartmaň, aşaky temperaturalarda ütüklemek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Iň oňat onlaýn satyjy ses geçirmeýän otag garaňky 96inç uzyn zolakly otagQuakard PerdeSet
Material / kompozisiýa 100% poliester
Quakard perdäniň görnüşi Grommet perdesi Perde nusgasy güni 3-7 gün
QuakardPerde agramy Her paket üçin 1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
QuakardMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
QuakardPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryQuakardPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
QuakardPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

office window curtain

curtain bedroom

living room bedroom curtain

Room curtain

curtain04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Malylylyk izolýasiýasy quakard tolkunyň öçürilmegi Draplar tomus yssysyna we gyşyň sowuklygyna izolýasiýa edip, temperaturany deňleşdirip biler.Belli bir mukdarda energiýa çykdajylaryny tygşytlamagyň aňsat we tygşytly usuly.Daşarky sesleri azaldyp, durmuşyňyzdan lezzet almak üçin amatly ýer berer. Perdede aşa galyň we ýumşak duýgur we ajaýyp we ýönekeý gurluşly innowasiýa mata gurluşy bar.Otagyň temperaturasyny kadalaşdyrmak, ses çykarmak we energiýa tygşytlamak üçin ýokary täsirli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň