Otag otagynyň garaňky lomaý ýaşaýyş otagynyň ýatylýan otaglary üçin dokalan gara örtükler

Gysga düşündiriş:

Doly öçürilen perdeler: 2 sany kompýuter.Iki gezek gara reňkli örtükli perdeler 97% -99,9% gün şöhlesini we UV ýagtylygyny ýapýar (goýy reňkler has gowy işleýär).Her panel 8 sany metal grommets bilen gurulýar we gurmak aňsat
Çykdajyly we köp wezipeli: Perdeler ajaýyp gizlinligi we ýagty bloky hödürleýär, mebelleri we halylary ýagtylygyň öçmeginden goraýar.Şeýle hem, otagyň temperaturasyny deňagramlaşdyryp, 30% -e çenli kondisioner we ýyladyş çykdajylaryny tygşytlap bilerler
Has oňat dynç almak üçin: Reepow agyr agramly garaňky perdeler has rahat ýer we has oňat dynç almak üçin daşarky sesleri azaldyp biler.Günortan uklamak, öý teatry, hususy oturylyşyklar we gijeki nobatdaky işçiler üçin ajaýyp
Moda bezeg perdeleri: Bu doly öçürilen perdeler, Marokkodaky iki reňkli reňkli çaphanadan we ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, myhman otagy, naharhana, çagalar otagy, ofis we ş.m. üçin amatly materiallardan ýasalýar.
Bejeriş we goldaw: leumşak aýlawda sowuk suwda maşyn ýuwmak.Akartmaň, gury pes ýykyň.Gyralary we erişleri aýyrmak üçin pes temperaturada demir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

BLACKOUT CURTAIN

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain

Print Curtain

Blackout Curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň