Lomaý dokma perdesi toplum otagy Garaňky agyr dokma örtükli gaty gaty grommet perde paneli

Gysga düşündiriş:

Material: Gaty öçürilen material we çap materiallary
Paket öz içine alýar: 2 otagly öçürilen perdeler we 2 otagly ýarym gatly perdeler toplumy;Her paneliň uzynlygy 54 inç, ini 95 inç. Ölçegleri gurnamagy we süýşürmegi aňsatlaşdyrýan adaty ýa-da bezegli perde çybyklary bilen oňat gabat gelýär.
Sesi peseltmek: Agyr agramly garaňky perde panelleri, sesiň peselmegi üçin penjiräni doly ýapyp, gowy drape duýgusy bolup biler.Sesiň siňdirilmeginiň täsiri gaty gowy we islendik wagt sesden biynjalyk bolmaň. Panel paneli hökman tropiki gurşaw döreder we öý bezegiňizi nepislik we synp bilen ýaşar.Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, naharhana, aşhana, ferma jaýy, studiýa, Çagalar otagy üçin ajaýyp.
Rahatlygy ýokarlandyrmak: malylylyk izolýasiýa edilen perdelerimiz, sowuk aýlarda ýitirilen ýylylygyň mukdaryny azaldýar we tomusda ýylylygy görkezýär, sebäbi energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Bu energiýa tygşytlaýjy perdeler, köp köçelerden ýa-da şowhunly goňşulardan sesleri azaldýan ses päsgelidir.
Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, pes ýerde gury, akartmaň, zerur bolsa pes temperatura ütüklemek.Wagtyň geçmegi bilen reňkler öçmez.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

blackout curtain

new curtain

curtain rod set

 

modern curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Her biriöçürilen perdemyhman otagy, köp perde çybyklary bilen oňat gabat gelýär, grommetli we içki diametri bolan otagyň garaňky perdeleri 1,6 dýuým, Her termiki perde panelinde 8 kümüş metal grommet bar.Asmak we süýşürmek aňsat, ýatylýan otag we otag otaglary üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň