Taýýar ýasalan ajaýyp otag otagy, ýyldyz kümüş folga çap ýylylyk izolýasiýa öçürilen perde

Gysga düşündiriş:

Paket öz içine alýar: 2 sany kümüş folga öçürilen perde paneli.Her bir panel W52 x L84 dýuým (adaty ululygy hem mümkindir) we çalt gurnamak üçin adaty perde taýagyňyza aňsatlyk bilen süýşýän 8 pos kümüş grommet halka (1,6 dýuým içki diametri) bilen gurlupdyr.
Öçürilen perdeler: Agramly öçürilen perdelerimiz, gün şöhlesini, köçe çyralaryny we UV şöhleleriniň köpüsini ýapýan üç sany dokalýan poliester mata bilen ýasalýar, gijäniň gowy uklamagyny üpjün etmek ýa-da zerur garaňkylykda işlemek.
Dizaýn we Tehnologiýa: Kümüş basylan täze tehnologiýa dürli wizual täsir we üýtgeşik taktil duýgy getirer.Softumşak we çydamly matalarda çap edilen owadan we nusgawy zolak nagşy folga, otagda, ýatylýan otagda ýa-da beýleki bezegler ýaly asylsa gowy zat.
Netijeli funksiýa: malylylyk izolýasiýa perdeleri, tomus yssysyna we gyş sowuklygyna izolýasiýa edip, ýatylýan otagyň otagynyň temperaturasyny kadalaşdyrmaga we şol bir wagtyň özünde energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Şol bir wagtyň özünde, daşarky köçeden päsgelçilik hökmünde sesleri birneme azaldyp biler.
Seresaplyk görkezmesi: Bu otagyň garaňky garaňky perdeleri sowuk suwda maşyn bilen ýuwulýar (maslahat berilýän el ýuwulmagy), ýumşak aýlaw, pes gurak, akartmaň, pes temperatura perdeleriň arkasynda ütüklenýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Taýýar otag otagy, ýyldyz kümüş folga çap ýylylyk izolýasiýa öçürilen perde
Material / kompozisiýa 100% poliester
Perdäniň görnüşini çap et Folga ýyldyz perdesi Perde nusgasy güni 3-7 gün
Çap etPerde agramy Her paket üçin 1-1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
Çap etMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
Çap etPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryÇap etPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
Çap etPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Curtain blackout fabric

Long window curtains

silver curtain

Foil Curtain

China curtains

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň