Meşhur penjire perdesi taýyn myhmanhana ýatylýan otag guşçulyk öýi dokalan üç gatly perde

Gysga düşündiriş:

95% öçürilen häzirki zaman geometrik çap energiýasy täsirli mata
Paketiň mazmuny: 2 sany geometrik döwrebap moda paneli.Her paneliň uzynlygy 52 dýuým, uzynlygy 84 dýuým, islendik penjiräni ýapmak üçin ýeterlikdir.2 sany asma görnüşi —— Yzky tab ýa-da jübü.
Galyň we ýumşak matalar: Panelli çap edilen penjire panelleri üç dokalan goşa gatlak termal izolýasiýa örtülen matadan, ýüpek we ýumşak, ýöne çydamly we işlemeli.Uzak möhletli ulanmak üçin ajaýyp saýlaw.
Specialörite dizaýn: Öçürilen perdelerdäki geometrik nagyşlar öý bezegine ajaýyp we döwrebap many berýär, hiç wagt köne däl.Livingaşaýyş jaýyňyzy, ýatylýan otagyňyzy ýa-da çagalar otagyňyzy bezemek üçin dürli zerurlyklary kanagatlandyryp, saýlamak üçin alty reňk bar.
Lightagtylygy petiklemek: Agyr öçürilen perdeler 95% -99% ýagtylygy öçürip biler (Gara reňkler has gowy işleýär), halaýan filmlerden lezzet almak ýa-da gowy uklamak üçin garaňky gurşaw üpjün eder.Bu perdeler ýylylyk izolýasiýasynda, sesiň peselmeginde we şahsy durmuşyň goraglylygynda-da energiýa we pul tygşytlamaga kömek edýär.
Seresaplyk görkezmesi: Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, gury pes ýykylýar.Gerek bolsa demir sowadyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Meşhur penjire perdesi taýyn myhmanhana ýatylýan otag guşçulyk öýi dokalan üç gatly perde
Material / kompozisiýa 100% poliester
Myhmanhananyň perdäniň görnüşi Garaňky perde Perde nusgasy güni 3-7 gün
MyhmanhanaPerde agramy Her paket üçin 1-1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
MyhmanhanaMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
MyhmanhanaPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryMyhmanhanaPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
MyhmanhanaPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Blackout window curtain

Room curtain set

European style curtain

poultry house curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň