Ombre penjire perdeleri Semi Sheer Gradient Perde Paneli Rayon Blend Mata Drapes Grommets Livingaşaýyş otagy üçin bejergiler

Gysga düşündiriş:

GURBAN GÖRNÜŞLER - Paketde 2 panel bar.Her paneliň ini 52 dýuým, umumy ini 104 dýuým.Pleated stiliň giňligi penjireleriňize 1,5-2 gezek bolmaly.Topokarky böleginde 1,6 dýuým içki diametri grommet.Yzky ak.
Şahamçalar we OMBRE - Ajaýyp agaç şahasynyň dizaýny, owadan ombre perdelerinde çap edilýär we özüne çekiji kontrast we ölçeg döredýär.Ombre reňk gradienti tebigy agaç şahasynyň nagşy bilen birleşip, otaga ajaýyp stil berýär.
DIGITAL PRINTING TEHNOLOGI --ASY - Ösen we daşky gurşaw tehnologiýasy janly reňkleri we asyl reňkleri görkezýär we birnäçe ýuwlandan soň solmaýar.Maşgalaňyzyň saglygyna zyýan berýän boýaglar ýok.
WEAR WELL - Üç tolkunly mata we nepis ussatlyk bu perdeleri uzak wagtlap dowam etdirýär.Lightagtylygy öçürýän, ses azaldýan we energiýa tygşytlaýan ähli peýdalardan peýdalanyp bilersiňiz.
AASsat ideg - saklamak we maşyn ýuwmak aňsat.Zerur bolanda diňe hlor däl akartma we demir ulanyň.Gury pes ýykyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Ombre Window Curtains  (2) Ombre Window Curtains  (4) Ombre Window Curtains  (3) Ombre Window Curtains  (1)

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň