Döwrebap bezeg Ro Christmasdestwo Ofisi Rod jübü penjire perdesi eşigi 100% öçürildi

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester
Garaňky perde paketi: 100% poliester bezeg perdeleri ussatlyk bilen ýasaldy.Her paketde 2 sany perde paneli bar (Her bir panel 54 "ini we uzynlygy 84").
Iň oňat öçürilen perde matasy: malylylyk öçürilen perdelerimiz, öň we arka tarapynda birmeňzeş reňkli 100% poliester perde matasyndan çydamly, ýumşak we galyň üç dokalan 100% poliester perde matasyndan ýasalýar.Bu perdeler, OEKO - TEX zawody tarapyndan tassyklanan STANDARD 100-de öndürilýär.Lightagtylygyň köp bölegini bökdäp bilerler (gara reňkler köp ýagtylygy bloklaýar)
Malylylyk izolýasiýa we energiýa tygşytly perdeler: Energiýany tygşytlaýan perdelerimiz, tomusda yssydan we gyşda sowukdan izolýasiýa etmek bilen bir wagtyň özünde otagyň temperaturasyny deňagramlaşdyryp biler, şol bir wagtyň özünde energiýanyň otagdan çykmagyna päsgel berýän päsgelçilik bolup hyzmat eder.Şeýle hem, mebelleriňizi gün şöhlesinden we UV şöhlelerinden goraýar.
Stil: Bu ýönekeý, ýöne häzirki zaman perdeleri bilen islendik ýaşaýyş meýdanyny täzeläň.Öýüňizi bezäniňizde reňk we stil goşmagyň aňsat we arzan usuly.
Easy Setup: Çalt we aňsat gurnamak üçin çybyk gurluşy islendik standart ýa-da bezeg çybygyna laýyk gelýär.Derrew asylmaga taýyn.
Seresaplyk görkezmeleri: Maşyn ýumşak aýlawda we sowuk suwda ýuwulýar, akartmaň.Ironyly demir we pes temperaturada guradyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň spesifikasiýasy
Önümleriň ady Döwrebap bezeg Ro Christmasdestwo Ofisi Rod jübü penjiresiPerde eşigi100% öçürmek
Material / kompozisiýa 100% poliester
Garaňky perdäniň görnüşi Zygyr perde Perde nusgasy güni 3-7 gün
Gara perdäniň agramy Her paket üçin 1.5 kg Gara perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
Garaňky perde MOQ Reňk üçin 500 sany Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
Gara perdäniň ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
Garaňky perdäniň aýratynlyklary Softumşak, suw geçirmeýän, ýangyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň islegine eýeriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
Gara perde gaplamak PVC halta, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain cloth blackout thermal curtain Grommet Curtain drape Window Curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 窗帘详情页11_1108A Ready Made Curtain

09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain15 wholesale curtain

Termiki izolýasiýa, energiýany tygşytlamak we temperaturany deňleşdirmek üçin özboluşly egrem-bugram perdesi dokalýar.Mebelleri, pollary we çeper eserleri günüň zyýanyndan goraň.Uklamak ýa-da telewizordan gün şöhlesini saklamak üçin ajaýyp wariant.Termiki izolýasiýa, energiýany tygşytlamak we temperaturany deňleşdirmek üçin özboluşly egrem-bugram perdesi dokalýar.Mebelleri, pollary we çeper eserleri günüň zyýanyndan goraň.Uklamak ýa-da telewizordan gün şöhlesini saklamak üçin ajaýyp wariant.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň