Ortaça öçürilen perdeler Geometrik nagyşlar dizaýny Grommet ýokarky ýatylýan otag penjire perdeleri otagy garaňky ýylylyk izolýasiýa çyzgylary

Gysga düşündiriş:

【2 panel rom Grommet öçürilen perdeler geometrik nagyş bilen bezelendir.Bu bir taraplaýyn çap panelinde W50 x L84, W100 x L84 ölçegleri düzüň.4 reňkde bar.
【A + öndürijilik Gray Bu çal perde 90% ýagtylygy öçürip biler (garaňky reňkler has gowy täsir edýär), UV şöhlesiniň öňüni alyp biler, otagyň garalmagynda ajaýyp öndürijilik, sesiň peselmegi, gizlinlik goragy, tozana garşylyk we energiýa netijeliligi.
【ELEGANT GÖRNÜŞ】 Olar ýumşak we ýüpek mata, öňküsi ýaly birmeňzeş material, 8 mat kümüş metal grommets, 2,4 "daşky diametri we içki bölegi 1,6".
F HOWPSUZ we EKO-GÖRNÜŞ formal Formaldegidiz we daşky gurşawa arassa, himiki örtük ýok, zäherli ys ýok, howpsuz we ýaşyl.
AS AASsat ideg】 Maşyn ýuwulýan, ajallar erkin, hatda birnäçe hepde asylgy ýa-da ýyly demirden soň azajyk çepem ýok bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

BLACKOUT CURTAIN

02 Blackout Curtain 03 Window CurtainModerate Blackout Curtains (10) Moderate Blackout Curtains (7) Moderate Blackout Curtains (6) Moderate Blackout Curtains (4)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

GeometrikPerdenepis ussatlyk bilen mata kölege bermek üçin ajaýyp.Olaryň agyr agramy ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy we beýlekiler üçin amatly sesleri azaltmaga kömek edýär. Moda perde nagşy öýüňize ajaýyp we ajaýyp dizaýn berýär.Grommet ýokarky dizaýny baý ýyly we ajaýyp görnüş goşýar.Adaty perde çybyklary bilen aňsatlyk bilen sazlaň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň