Hytaýda lomaý ses geçirmeýän UV çydamly myhmanhana naharhana deňiz grommet metal folga perdesi

Gysga düşündiriş:

Paket hakda: Her toplumda 2 sany deňiz çap edilen çagalar üçin perde panelleri bar, her paneliň ini 132 sm, uzynlygy 245 sm. Müşderi ölçegi hem mümkindir, perde 1,6 dýuým içki diametri bolan 8 kümüş grommet bilen tamamlanýar.
“Premium Blackout Hil”: Çagalarymyz folga öçürilen perdeler 100% poliester öçürilen matadan ýasalýar we öň we arka tarapy birmeňzeş reňkde.OEKO TEX we BSCI zawody tarapyndan gün şöhlesiniň we UV şöhleleriniň 90% -ini ýapýan çydamly ýumşak we galyň üç dokalan matadan öndürilen STANDARD 100-de öndürilen.Gara reňkler has gowy işleýär.
Energiýa tygşytly we ýylylyk izolýasiýa perdeleri: Bu çagalaryň ýatylýan otagynyň öçürilen perdeleri diňe bir güne düşýän mebelleri, oýunjaklary we pollary goraman, eýsem otagyň temperaturasyny hem deňleşdirýär.Tomus yssysyndan we gyşyň sowuklaryndan izolýasiýa edýärler, çagalara energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýärler.
Sesi azaltmak we çyzgylary goramak gizlinligi goramak: Çagalar otagy üçin folga öçürilen perdelerimiz galyň we agyr.Sesi peseldip, gizlinligi üpjün edip bilerler.Bu kümüş tolkun çap paneli, gaty işli bolmazdan, ýatylýan otaga stil goşmak üçin ajaýyp dizaýny hödürleýär.
Easyönekeý ideg: öçürilen perde, sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, gury pes ýykylmak üçin amatlydyr.Gerek bolsa demir sowadyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Ready-made curtain quality curtain curtains made in china metallic foil curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

GARA CURTLAR: Her panelde 2pc öçürilen perdeler bar, ýokary hilli poliester materialy olary rahat, ýumşak we himiki yslardan azat edýär.Otagyň garaňky perdelerini aňsatlyk bilen saklap bilýän iki sany ýelmeşip ýasalan zolaklar hem bar. Adaty öçürilen perde: Bu öçürilen perdeler ýagtylygyň izolýasiýasynda, sesiň peselmeginde we ýagtylygyň 85-99% -ine çenli ýapylyp bilýän temperaturany sazlamakda gowy iş etdi. .Giç uklaýanlar we günortan uklamak üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň