Iň soňky perde nagşy Ses geçirmeýän ses, çagalaryň ýatylýan otagynda üç gezek dokalýan gara perdäni azaldar

Gysga düşündiriş:

Nagyşdan öçürilen perde: 100% poliester
I HIGH GOWY MATERIAL.Lýuks 100% poliester dokalan matadan.Çydamlylygy we hiline gözegçilik etmek bilen tanalýarys.
HER GEREK ÜÇIN SIZLERNagyşdan öçürilen penjire perde panelleriniň ölçegi 52 "ini we uzynlygy 45", 63 ", 84", 95 ".
Gizlinlik we çyranyň dogry deňagramlylygy.Şahsy durmuşy üpjün etmek bilen bir hatarda, otagyňyza tebigy ýagtylygyň akmagyna akyl beriň.Öçürilen perde panelleri, daşardan görünmekden gorkman, boş ýerleriňizi ýagty we şadyýan saklaýar.
Ajaýyp dizaýn.Penjireleriňize gaty ýumşak we tebigy görnüş beriň, içerki giňişlikleriňizi öýüňiziň hemme ýerinde öçürilen panellerimizi goýup, ýumşak, täze, owadan görnüş beriň.
EMBROIDERI GARA GÖRNÜŞLERI ÜNS BERMEK aňsat.Maşyn ýuwmak sowuk, ýumşak sikl, gury pes, ýeňil demir gerek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

BLACKOUT CURTAIN

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain embroidery fabric

embroidery curtain fabric

Home curtain

Pink curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

penjire perdeleri käbir şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini üpjün etmek bilen bir hatarda tebigy ýagtylygyň geçmegine ýol açyp biler, ýorgan-düşek çyzgylary gowy dynç almagy ýa-da gün şöhlesini görmän telewizion tomaşalardan lezzet alyp biler.Blokdan başga-da, yşykda otagy salkyn we gyşda yssy saklarlar. Multi-maksat: Theperdeleri çap etçagalar otagy, çagalar bagy, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, aşhana we ofis üçin ajaýyp.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň