Elegant dokma ýeňil blokirleme penjire perdesi nagşy 3D quakard, otag üçin 100% öçürilen perdeler

Gysga düşündiriş:

Dizaýn aýratynlyklary: Bu öçürilen perdeler, stereoskopiki görnüşi bilen nagyş döredýän özboluşly quakkard matadan ýasalýar.Galyň iki gatly matalar 100% gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürip bilýär.Bu nagyş dizaýn awtorlyk hukugyna eýedir.
Önümiň funksiýasy: Öňdebaryjy bezeg effektleri we ajaýyp görüş tejribesi bolan “Easy-Going” quakkard perdeleri.Bezeg stiliňize esassyz gabat gelýän reňk wariantlary bar.
Lyokary maslahat beriň: Ajaýyp ussatlygy bolan iki gatly mata kölege bermek üçin ajaýyp.Şeýle hem olaryň agyr agramy ýatylýan otag, myhman otagy, çagalar otagy we başgalar üçin amatly sesleri azaltmaga kömek edýär.
Paket öz içine alýar: Her paketde 2 sany perde bar, hersiniň ini 52 dýuým, uzynlygy 96 dýuým, üstünde 8 sany kümüş metal grommets bar.5 reňk we 3 ululyk bar (adaty ululyk hem mümkin)
Seresap bolmak aňsat: Bu öçürilen perdeler sowuk suwda maşyn bilen ýuwulýar, pes temperaturada akartmaň, gury we demir ýykmaň.Biz kömek etmek üçin geldik.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

jacquard curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Curtains for the living room

living room curtains

classic royal quality blackout curtains church curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

HER KÖMEK ÜÇIN SÖISGI ÖÇÜRMEK KURTLARY - Elegant gara reňkli perdelerimiz diňe ýatylýan otag üçin däl.Bu quakard perdeleri ajaýyp ses siňdiriji perdeler we ýaşaýyş hökmünde ulanylyp bilnerOtag otagys, çagalar bagynyň öçürilen perdeleri, oglanlar otagy üçin perdeler, gyzlar otagynyň perdeleri, çagalar garaňky perdeleri, naharhana perdeleri, kiçi penjire perdeleri, ýerzemin ýa-da hatda balkon perdeleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň