Bedatylýan otag / ýaşaýyş otagy üçin tozanly gök zygyr matadan ýasalan perde, Rod jübüli ýarym dury ferma penjiresi

Gysga düşündiriş:

Ölçegi we materialy: Toplumda 54 "ini x 84" uzynlygyndaky 2 sany panel bar.Örän ýumşak we ekologiýa taýdan arassa. Aşakda 0,4 "
Aýratynlyk: Bu perdeler köp işleýär, diňe bir ajaýyp otag bezegi bolman, eýsem ýatylýan otagymyz bilen otagymyzyň arasynda bölüji hem bolýar. Softumşak gün şöhlesinden daşlaşman penjireleriňize azajyk zat isleseňiz, bu gaty perdeler iň gowy wariant.
Gowy bezeg: Bu perdeler owadan we ýeňil.Gün şöhlesini doly ýapmaýarlar, ýöne gowy süzýärler.Gowy howa akymy, ajaýyp yşyk üçin ýeterlik, ýöne şonda-da gizlinligi hödürleýär.Livingaşaýyş jaýyňyzdaky ýatylýan otag we naharhana üçin ajaýyp bezegdir.
Easyönekeý ideg: Sowuk suwda ýuwulýan maşyn, ýumşak aýlaw, gury.Gerek bolsa, salkyn demir. Gerekler zerur bolsa, ýeňil demir bilen aňsatlyk bilen çykar.Akartma.
Maslahat: Dürli yşyklandyryş gurşawynda önümiň reňki görnükli bolup biler.Dürli displeý enjamlary sebäpli hromatiki kynçylyklar bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

SHEER CURTAIN

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Linen Textured Sheer Curtain (3) Linen Textured Sheer Curtain (2) Linen Textured Sheer Curtain (1) Linen Textured Sheer Curtain (4)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň