“Dairui” dokma öý perdesi, “Grommet Top Katarina” gatlakly gaty öçürme we penjireli perde bilen jübüt

Gysga düşündiriş:

GARAŞMAK MÜMKINÇILIGI: Bu öçürilen perde panelleri gün şöhlesine täsirini azaldýar;günüň islendik wagtynda garaňkylygy döretmäge mümkinçilik berýär.Otagyň garaňkylygynyň iň ýokary derejesi üçin perde panelleri penjiräňiziň / açylyşyňyzyň ininden 2-3 esse ölçemeli.
DÜZGÜN DIZAYN: Bu dokalan perde panelleri owadan çekilýär we LightBlock we Thermax tehnologiýasy bilen üpjün edilen öçürilen izolýasiýa bilen birleşdirilýär.
ELEGANT: Katarina perde panelleri, gatlakly çylşyrymlylyk üçin örtükli panelde tikilen moda bilen jübütlenen dokalan gara reňkli perdäniň funksiýasyny hödürleýär.
IKI GÖRNÜŞ PANELLERINIET toplumy: Her biri 52 "W x 84" L ölçegli iki (2) perde panelini öz içine alýar.Dogry görünmek we dolulygyna perde panelleri penjiräňiziň / açylyşyňyzyň ininden 2-3 esse ölçemeli.
HANGING ÜÇIN GROMMET TOP: Bu iki perde panelinde, perde taýajygynyň ölçegi 1-5 / 8 "üçin içerki diametri bolan sekiz (8) mat kümüş grommet bar - her panel 4" sözbaşy bilen tikilen;3 "aşaky gyrasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (20) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (17) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (16) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (6)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Bu owadanöçürilen perdeotagyňyzy düýbünden garaňkylaşdyrar: Daşary ýurtdan getirilen 3 gatly dokalan gara reňkli poliester agramly matadan ýasalan bu perdeler, ýagtylygyň (90% -99%) otaga girmeginiň öňüni alyp biler.Olar çydamly we ýüpek ýumşak we “touchNoise” -ni azaltmak we umumy gizlinlik perdeleri üçin ýumşakdyr: Bu “Dairui” çyzgylary düýbünden aç-açan däl, zerur bolanda gizlinligi ýokarlandyrmak üçin gurulýar.Agyr agram we çydamly mata, jaýyň daşyndan we beýleki ýerlerinden gelýän sesleri azaltmaga kömek edýär.Işli töwerekde ýaşaýan adamlar üçin amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň