Dairui Tekstil eksklýuziw öý perdeleri Katarina gatlakly gaty öçürme we Grommet ýokarsy bilen açyk penjire perde paneli jübüti

Gysga düşündiriş:

100% poliester
ELEGANT: Katarina perde panelleri, gatlakly çylşyrymlylyk üçin örtükli panelde tikilen moda bilen jübütlenen, dokalan gara reňkli perdäniň funksiýasyny hödürleýär.
IKI GÖRNÜŞ PANELLERINIET toplumy: Her biri 52 "W x 84" L ölçegli iki (2) perde panelini öz içine alýar.Dogry görünmek we dolulygyna perde panelleri penjiräňiziň / açylyşyňyzyň ininden 2-3 esse ölçemeli.
HANGING ÜÇIN GROMMET TOP: Bu iki perde panelinde, perde taýajygynyň ölçegi 1-5 / 8 "üçin içerki diametri bolan sekiz (8) mat kümüş grommet bar - her panel 4" sözbaşy bilen tikilen;3 "aşaky gyrasy.
Gara reňkli açyklyk: Bu öçürilen dokalan perde panelleri gün şöhlesine täsirini azaldýar;günüň islendik wagtynda garaňkylygy döretmäge mümkinçilik berýär.Otagyň garaňkylygynyň iň ýokary derejesi üçin perde panelleri penjiräňiziň / açylyşyňyzyň ininden 2-3 esse ölçemeli.
LAYERED DIZAYN: Bu dokalan perde panelleri owadan çekilýär we LightBlock we Thermax tehnologiýasy bilen üpjün edilen öçürilen izolýasiýa bilen birleşdirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (14) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (11) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (10) Tulle Sheer Lace & Blackout Curtain (5)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Malylylyk izolýasiýa perdelerimiz bilen energiýa çykdajylaryny tygşytlaň: Uly energiýa päsgelçiligi, gyş wagtynda içerde ýylylygy saklamak we tomusda kondisioneriň ulanylyşyny azaltmak bilen otag temperaturasyny deňleşdirýärler.Pollaryňyzy we mebelleriňizi gün şöhleleriniň zyýanyndan ajaýyp gorar we her gün hökman rahat uklarsyňyz.Bularöçürilen perdes maşynlary ýuwup bolýar, ýyly ýa-da sowuk suw bilen, ýumşak ýuwujy serişdäni ulanyň, akartma ýok.Gury ýa-da ýykylan gury asyň.Pes temperatura ütüklemek.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň