Bedatylýan otagyň ýylylyk izolýasiýa edilen çal perdesi üçin Dairui dokma örtük perdeleri

Gysga düşündiriş:

Üç gezek dokalýan ýylylyk izolýasiýa 95% ýumşak öçürilýär
Taýýar: Her paket üçin 2 panelli folga çap edilen öçürilen perdeler.W52 x L84 |panel, W104 x L84 |düzmek.Metal grommet (2,4 "daşarky diametri, 1,6" içki) perdeleri gurmagy we süýşürmegi aňsatlaşdyrýar.
Premium material: qualityokary hilli mata bu öçürilen perdeleri gaty ýumşak we kölegeli ýerine ýetirijiligi ajaýyp edýär.Hiç hili himiki örtük, ECO üçin amatly, maşgalaňyza sazlaşykly getirmeýär.
Jadylaýjy dizaýn: agaç şahasynyň folga çap görnüşi, öçürilen perdäni has tebigy, döwrebap we amatly edýär.Livingaşaýyş otagy, ýatylýan otag, çagalar otagy, naharhana we öý bezegi üçin ajaýyp.
Öçürmek: “PLWORLD” öçürilen draplar üç gezek dokamak tehnologiýasy sebäpli gün şöhlesiniň we UV şöhleleriniň 90% -ini netijeli ýapyp biler.Mundan başga-da, sesi peseldip, energiýany tygşytlap bilerler, giç uklaýanlar we günortanlyk nahary üçin gaty amatly (Gara reňkler has gowy işleýär).
Seresaplyk görkezmeleri: Maşynlary sowuk, ýumşak aýlaw bilen ýuwuň, akartmaň, zerur bolanda iň pes ýerde demir.Gowy hilli bezeg, köp ýyllap ulanylmaga çydar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Bedatylýan otag ýylylyk izolýasiýasy üçin Dairui dokma örtük perdeleriÇal perde
Material / kompozisiýa 100% poliester
Garaňky perdäniň görnüşi Garaňky perde Perde nusgasy güni 3-7 gün
GaraňkylykPerde agramy Her paket üçin 1-1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Gara örtük markasy DR
GaraňkylykMOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip bermegiň wagty L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
GaraňkylykPerde ulanylyşy Myhmanhana, ofis, buthana, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
AýratynlyklaryGaraňkylykPerde Softumşak, suw geçirmeýän, ýalyn saklaýjy, statiklere garşy, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly we müşderiniň haýyşyny ýerine ýetiriň
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C.
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX
GaraňkylykPerde gaplamak OPP sumka, bir bölek bir halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

curtain for kids bedroomblack out curtains for living roomcurtain roll fabricchildren curtains

 

 

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

Bu ajaýyp energiýa tygşytly penjire çyzgylary, iň oňat ýagtylygyň öňüni almak üçin ýumşak we çyzylan dokma ýüpek görnüşli matadan, üç gezek dokalýan matadan ýasalýar.Burlap täsiri has köp üzüm we nusgawy wizual görnüşe eýe bolar, tebigy izolýasiýa mümkinçiliklerini özünde jemlär we goşmaça ýumşaklyk üçin öňünden arassalanar, rahat we zenan öý gurşawyny döreder.100% HAKYKY Gara: Bu doly öçürilen perde panelleri galyň, çydamly we uzak dowam eder, elbetde 100% ýagty gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürip biler, gyşda otagyňyzy ýyly saklar we tomusda salkynlygy saklar, ýeli ýapyp, sesini azaldyp biler.Gündizini gije öwürmek, uklamak ýa-da telewizoryňyzdan gün şöhlesini saklamak isleýänler üçin ajaýyp çyzgy görnüşi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň