Dairui Tekstil Bej Açyk Perdeler Suw geçirmeýän galyň mata çyrasy, petiklenýän petio çyzgylary ýapýar

Gysga düşündiriş:

Paketiň mazmuny: Her paketde içerki diametri 1,6 ölçegli 8 poslamaýan kümüş grommetli 1 sany suw geçirmeýän açyk perde paneli bar ”.Perde panelimiziň uzynlygy 140 sm, uzynlygy 220 sm.
Günüň petiklenmegi, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini goramak we öçmek üçin çydamly perdeler: Açyk perdelerimiz, zyýanly UV şöhlelerinden we gün şöhlesinden kölege salýar, açyk howada rahat ýaşaýyş meýdançasyny döredýär.“OutdoorLines” daşarky çyzgylar ýeňil, ýöne dokalan üç matadan ýasalýar, bu bolsa şahsy wagtyňyzy lezzet almaga mümkinçilik berýän başgalaryň doly görmegine mümkinçilik bermeýär.Bu açyk perde panelleri reňk solmaga çydamly we iş wagtyndan artyk ýuwulmaz.
“Premium berk we dem alýan matalar:“ OutdoorLines ”açyk perdeler 100% birinji derejeli poliesterden ýasalýar.Bu çydamly açyk perdeler howa geçirmeýän we dem alýan matalardan ýasalýar.
Içerde we daşarda ulanmak üçin amatly suw geçirmeýän perdeler: Bu suw geçirmeýän perde çyzgylary, açyk ýerleriňiziň we mebelleriňiziň ýagyşly ýa-da garly günlerde goralmagyny üpjün eder.Livingaşaýyş jaýy, ýatylýan otag, balkon, eýwan, öňdäki eýwan, gazebo, cabana we ş.m. ýaly ýapyk we açyk ýerler üçin amatly.
Seresap bolmak aňsat: Sowuk suw bilen maşyn ýuwulýan perdeler, synanyşykdan ýykylmaň, zerur bolsa pes temperaturada demir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

 

Önümleriň beýany
Önümleriň ady Dairui Tekstil BejDaşky perdelerSuw geçirmeýän galyň mata ýagtylygy petikleýän petik perdesi
Material: Kompozisiýa 100% poliester
Perdäniň görnüşi Daşky perde perdesi Mysal güni 3-6 gün
Perde agramy Her paket üçin 1-1.5 kg Perdäniň ululygy Omörite ýasaldy
Marka DR
MOQ perdesi 500 sany / reňk Eltip beriş senesi L / C ýa-da öňünden tölenenden 25-30 gün soň
Perde ulanylyşy Myhmanhana, Patio, Bag, pawilion, eýwan, howly, kabinet, gazebo Perdäniň reňki Müşderiniň haýyşy boýunça
Perdäniň aýratynlyklary UV çydamly, ýumşak, suw geçirmeýän, anti-statik, göz ýaşardyjy, ýylylyk izolýasiýasy, öçürmek, gysylmaga çydamly, çydamly
Töleg möhleti Western Union, T / T, L / C, Pul gramy
Şahadatnama: BSCI & OEKO-TEX 100, REACH
Perde gaplamak OPP halta, bir bölek bir halta / PVC halta

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Outdoor curtain Patio curtain washable curtain Blackout curtain

Wholesale Curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

HEAVY DUTY, INDOOR / OUTDOOR: Içerde ýa-da daşarda ulanyp boljak suwa çydamly poliester matadan ýasalan.Daşky giňişligiňizdäki keýpiňizi sazlamak, gizlinlik döretmek we dynç alanyňyzda gün şöhlesini ýapmak üçin bu galyň, kanwasa meňzeş dokumaly perdeleri ulanyň. ÇYKYŞ FILTERING AACRATYŞLYGY: lightagtylyk süzgüçli açyklyk bilen, ýapyk / açyk perde panelleri henizem ýeriňiziň gizlinligini üpjün edýär. käbir tebigy ýagtylygyň şöhle saçmagyna mümkinçilik berýär.Şeýle hem, açyk meýdanda dynç alanyňyzda gün şöhleleriniň öňüni almaga kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň