Homeörite ýasalan öý bezegi Europeanewropa Ro Christmasdestwo myhmanhanasynyň ýatylýan otagy folga çap etmek Garaňky perde paneli

Gysga düşündiriş:

Bezegli öçürilen perdeler 100 göterim ýokary hilli poliester matadan ýasalýar.Her paneliň uzynlygy 52 dýuým, uzynlygy 84 dýuým, 8 poslamaýan kümüş grommets (her grommetiň içki diametri 1,6 dýuým) , adaty ululygy hem mümkindir.
DIZayn we tekstura - Her bir öçürilen perde panelinde folga çap edilen tolkun zolakly nagyş bar we bu perdeler dürli reňklerde we ululykda bolýar, sazlamalaryňyza ajaýyplyk we öwüşgin goşmak üçin ajaýyp.
FUNKSIYA KURTLARY - Bu otagyň garalýan perdeleri gün şöhlesiniň we UV şöhleleriniň köpüsiniň otaga girmeginiň öňüni alyp biler. Şeýle hem, sowuk aýlarda ýitirilen ýylylygyň mukdaryny azaldyp, tomusda ýylylygy görkezýänligi sebäpli energiýa çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edýär.Bu ajaýyp perdeler, köp köçelerden ýa-da şowhunly goňşulardan sesleri azaldýan ses päsgelçiligi bolup, görünmeýänligi sebäpli iň gizlinligi üpjün eder.
AASsat ideg - Amatlylyk üçin el ýuwmagy maslahat beriň.86F-den aşakda ýuwuň.Akartmaň we gury, ýyly demir ýykmaň.Matany goramak üçin mata ýumşadyjyny ulanmaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

accessories curtain curtain fabric stocklot curtain color curtain panel

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

Birnäçe funksiýa: Bu dokalan perdeleri ulanyp, ýagtylygyň 65-85% -ini ýapyp bilýär we gizlinligi goramak bilen bir hatarda içerki işleriňiz üçin amatly atmosfera döredip bilýän belli bir izolýasiýa täsirine eýe bolýar. ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag, naharhana we eýwanly aýna gapy ýaly dürli sahnalar üçin giňden laýyk gelýän penjireleriňize döwrebap we häzirki zaman manysyny goşup, çap dizaýny bilen mata.Kino gijelerinden lezzet alyp bilersiňiz, daşarky ýagtylyk we ses hakda aladalanman maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen göni sport oýunlaryndan lezzet alyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň