Hotelörite myhmanhananyň ýokary hilli ýatylýan otagy, ses geçirmeýän agyr ýüplükli günlük örtükli ýokarky kirpik penjiresiniň perdesi

Gysga düşündiriş:

Dairui ýygyndysyndan başga bir döwrebap dizaýn.Bu ultra-çylşyrymly ýurt barlanylan nagyş, islendik içki bezegi ösdürer we stil bilen ahyrky täsirini goşar.
“Dairui” moda düşek ýorgan-düşekleriniň elýeterli ýygyndysyny hödürleýär, ýassyklar we perdeler islendik otagy islendik jübiňize laýyk bahalarda ýagtylandyrar.
Ölçegi (perde paneli üçin WIDTH x DROP) (gap üçin 2 panel) |Kirpik perdelerini diňe perde polýusynda ulanyp bolýar
Mata: 100% pagta örtügi: 50% poliester 50% pagta |Seresaplyk: 40% ýuwuň, agartmaň, gury ýykylmaň, demir sowuk, arassa guratmaň
Çyzykly kirpik perdelerinden jübüt taýýar.Gabat gelýän “Check Nautral Cushions” -y satyn almak bilen görnüşi tamamlaň.
Dairui Tekstil, penjiräniň perdesi, ýassyk ýassygy we duş perdeleri we ş.m. ýaly dürli önümleri öndürýän 15 ýyldan gowrak ökde dokma öndürijisidir.


 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  1 Curtain

  Blackout curtain

  02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

  curtain modern

  curtain rod set

  curtain for the living room bedroom

  Luxury curtain

  04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

  öçürilen perdeler premium we owadan inedördül nagyşly quakkard perdäniň dokumasy matasyndan ýasalýar (100% poliester düzümi).Bu inedördül nagyş, ýaşaýyş we ýatýan ýerleriňize ajaýyp stil we kaşaň karz bermek bilen jaýyňyzyň estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.ÇYKYNY ÖÇÜR. .N SÖZLER: Gün şöhlesini petikleýän çyzykly perdeler, arka tarapynda üç gezek dokalýan örtükli material we öň tarapynda quakkard dokumasy bilen gurulýar.Çyzykly gurluşyk UV şöhlelerini blokirlemek bilen öçüriliş işini güýçlendirýär we otaglaryňyzy doly garaňkylaşdyrýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň