Arzan bahaly öý bezegi Çagalar ýatylýan otagy, agaç çapýan örtükli çyzgy bilen uzyn dokma uzyn perde

Gysga düşündiriş:

Material: 100% poliester
Paket: 2 paket öçürilen perdeler we bir paketde 2pc ýarym drap.Her panelde 54 "W x 96" L | barJübütiň ölçegi 108 "W x 96" L.Threadüplükler kesilen we gyrmyzy erkin, panel 1 ýarym dýuým perde çybyklaryna laýyk gelýän 8 pos poslama garşy grommets bilen gurlupdyr.
Softumşak mata: Örän agyr we ýumşak mata üç taraplaýyn dokma tehnologiýasyny, iki tarapynda çyzykly, birmeňzeş reňkli we materialy bolmadyk panelleri kabul edýär. Hil taýdan ussatlyk, ýumşak sapaklar we tikiş kemçilikleri, gyrmalar, yzygiderli ululyklar, iki tarapam 0,6 dýuým tikildi, ýokarky bölegi 4 dýuým, 3 dýuým çybyk jübüsi bazardaky adaty çybyklar üçin gowy işleýär, çyzgylaryňyz owadan asylýar.
Giň utgaşyklyk: Dairui-de sazlaşykly penjire geýmegi üpjün edýän we öýüňizi janly edýän öý bezegi üçin idealyňyzy kanagatlandyrmak üçin DÖWRÜNLER, ŞEERSERLER, GYMMATLAR, DÖWRÜ DIVIDERLERI bar.
Easyönekeý ideg: Maşynlary sowuk, ýumşak sikl bilen ýuwuň, akartmaň, gury pes ýykyň, birnäçe hepde asylansoň, ýyrtyklar ýa-da demir demir ýuwulýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

 

curtain blackout

Luxury thermal curtain

curtain eyelet

blackout curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

Çyzgylarymyz üç tekstli gara örtükli matadan ýasalýar, 100% poliester penjire çyzgylary, öçürilen perdeler öň gatlak - küpek we ýumşak, gara ýüplük gatlagy-Ultra güýçli UV päsgelçiligi we garaňkylygy garaňkylaşdyrmak, yzky gatlak-tekizlemek Bu öçürilen perdeler 90% ýapyp biler - livingaşaýyş otagynyň perdeleri üçin gün şöhlesiniň 95% -i.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň