Arzan lýuks penjire bejeriş otagy Garaňky agyr agramly mahmal perdeler we çyzgylar

Gysga düşündiriş:

Well Made: Toplumda 132 sm giňlikdäki x 230 sm uzynlygyndaky 2 mahmal perde paneli bar (2 paneliň umumy ini 264 sm) .Pleated stiliň giňligi penjireleriňize 1,5-2 gezek bolmaly adaty perde hasasy ýa-da bezeg hasasy üçin.
Lýuks görnüş: Bu mahmal perde gaty ýumşak we ýumşak.Ajaýyp we kaşaň giňişlik döretmek üçin penjiräniň görnüşini mahmal bahasy bilen tamamlap bilersiňiz (surata serediň.) Aýry-aýry satylýar.
ÇYK ÇYKMAK: Görkezmek Saýlaw, daşardan gelýän ýagtylygyň köpüsine päsgel berip, giňişlik ýaly erkin teatr döredýär.100% garaňky kölege isleseňiz, perde çyzgylaryny goşuň.
ÜNS BERMEK: Bu mahmal perde panelleri maşyn ýuwulýan we aňsat deformasiýa edilmeýär.Sowuk suw bilen ýuwup bilersiňiz we akartmaň.Zerur bolsa pes otda demir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Velvet Curtains

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Velvet curtain luxury

Ready made curtain

curtain luxury

Velvet curtain fabric

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň