Livingaşaýyş otagy üçin gök ak reňkli perdeler

Gysga düşündiriş:

Premium hili: Zygyr dokma Agyr agramly ýarym penjireli paneller, Wrinkle Free
Gök ak reňkli önümler: jübüt satylýar, 50 "wx 84" / panel, 100 "wx 84" / jübüt, ak perdelerde gök çal şahasy.Dogry görünmek we dolulygyna çybyk giňliginden 2-3 gezek sargyt etmegi maslahat beriň
Tebigy ylham berlen nagyş: Ak fonda açyk dokalýan zygyr matada gök we çal agaç şahasy çap edilen “Semi Sheer”, batyrgaý we ajaýyp tebigy surat nagşy bilen häzirki zaman estetiki öwrülişik döredýär.Bu çap edilen perdeler, elbetde, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag, maşgala otagy, naharhana, aşhana, ferma jaýy, studiýa, Çagalar otagy üçin ajaýyp jaý bezegiňizi mugt ýokarlandyrar.
GÖRNÜŞDE GÖRNÜŞ: Bu galyň we agyr ýarym perdeler paneli ajaýyp damja we kaşaň teksturaly görnüş berýär.Kämil gizlinligi ýokarlandyrmak bilen giňişligi ýagtylandyryň.Mundan başga-da, perdämiz ekologiýa taýdan arassa we täze çap tehnologiýasy bolan adamlar üçin howpsuz.
GÖRNÜŞ GÖRNÜŞLERI: 3 "Jübü jübüsiniň ýokarsy, diametri 2-e çenli islendik standart ýa-da bezeg perde çybyklaryna laýyk gelýär".Asylmak aňsat we amatly.Ora-da döwrebap arassa görünmek we has gowy agaç nagyş effekti üçin perde gysgyç halkasy bilen asyň (perde gysgyç halkalary ýok)
WRINKLE MUGT KURTAIN FABRIKASY: Perdeler gaty berklik hödürleýär.Maşyn sowuk suwda ýuwulýar.Gury pes ýykyň.Pes temperaturada çalt demir ýa-da bug arassa.Islendik önüm meselesi üçin bize ýüz tutup bilersiňiz, elbetde 12 sagadyň dowamynda jogap bereris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

SHEER CURTAIN

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

Blue White Sheer Curtains (1) Blue White Sheer Curtains (2) Blue White Sheer Curtains (3) Blue White Sheer Curtains (4)04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň