2022 Döwrebap perde nagşy Energiýany tygşytlaýan penjiräni bejermek ýatylýan otag, kölegeli perde üçin dokalan zygyr matalar çyzgysy

Gysga düşündiriş:

100% öçürilen liner bilen çydamly zygyr mata
STANDARD MADE: Jübüt üçin perdeler satylýar.Her paketde 2 sany öçürilen funksional perde paneli bar.Her panel 52 "W x 96" L | ölçeýärJübütiň ölçegi 104 "W x 96" L.Threadüplükler kesilen we gyrmyzy erkin, her bölek 8 poslama garşy grommets bilen gurlup, netijesiz gurmak we süýşürmek üçin 1 ýarym dýuým perde çybyklaryna laýyk gelýär.
PRIMITIVE LINEN: Bu ajaýyp energiýa tygşytly penjire çyzgylary ýumşak we çyzylan dokma ýorgan matadan ýasalýar, iň gowy ýagtylygy blokirlemek üçin termal izolýasiýa edilen ak lineri goşýar.“Burlap” effekti tebigy izolýasiýa mümkinçiliklerini öz içine alýan we goşmaça ýumşaklyk üçin öňünden taýýarlanan, rahat we zenan öý gurşawyny döredýän has köp üzüm we nusgawy wizual görnüş getirer.
100% HAKYKY Gara: Bu doly öçürilen çyzykly perde panelleri galyň, çydamly we uzak dowam edýär, hökman 100% ýagty gün şöhlesini we UV şöhlesini öçürip biler, gyşda otagyňyzy ýyly saklar we tomusda salkyn saklar, ýeli ýapar we peselder. ses.Gündizi gijä öwürmek, uklamak ýa-da telewizoryňyzdan gün şöhlesini saklamak isleýänler üçin ajaýyp drapery görnüşi
FASHION WE FUNKSIYASY: Bu gaty ýorgan-düşek penjireleriniň örtükli ýa-da ýalpyldawuk görnüşi ýok, öýüňizde, kwartiraňyzda, ofisiňizde, işiňizde haýsydyr bir penjire sazlamasyny owadanlaşdyrmak üçin çuňlugy we çylşyrymlylygy goşuň we öý bezeg taslamasyna ahyrky täsirini goşuň.Energiýany tygşytlamak we ses azaltmak boýunça ýokary öndürijilikli bolsa-da, howaly we dem alýan süýji maşgala sahnasyny dörediň
TERJIME EDIP BOLAN MASLAHATLAR: Maşyn sowuk suwda ýuwulýar, zerur bolanda diňe hlor däl akartmany ulanyň, zerur bolanda gury pes we salkyn demir ýykyň.Önümimizde haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 12 sagadyň dowamynda size jogap bereris


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1 Curtain

Blackout curtain

 

02 Blackout Curtain 03 Window Curtain

linen fabric for shade curtain

Window curtain

curtain linen

curtain

04 Custom Curtain 05 Hotel Curtain 06 Ready Made Curtain 07 Wholesale Curtain 08 Office Curtain 8A Curtain Cloth 09 Bedroom Curtain 10 Christmas Curtain 11 New Curtain 12 Hotel Curtain 13 Curtain Window 14 Blackout Window Curtain 16 Ready Made Curtain

 

Bu iki perde panelinde, 1-5 / 8 perde perde hasasynyň ölçegi üçin içki diametri bolan sekiz (8) mat kümüş grommets bar - her bir panel 4 ″ sözbaşy bilen tikilen;3 ″ aşaky gyrasy. Bu öçürilen dokalan perde panelleri gün şöhlesine täsirini azaldýar;günüň islendik wagtynda garaňkylygy döretmäge mümkinçilik berýär.Otagyň garaňkylygynyň iň ýokary derejesi üçin perde panelleri penjiräňiziň / açylyşyňyzyň ininden 2-3 esse ölçemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň